PŘED NÁRODNÍ GALERIÍ V PRAZE

Chronologicky řazený cyklus metodických cvičení, které sloužily jako příprava a vzájemné seznámení dívek z VÚ Kostomlaty na multimediální výjezdy do Národní galerie v Praze.

Obávala jsem se prostého nástupu do auta společně s dívkami a vůbec získávání (žadonění) sběrných dat k připravovanému výzkumu. Myslela jsem si, že mi dívky nebudou ochotny nic říct, že jejich výpovědi mezi zdmi pasťáku budou prázdné a bezduché. Proto jsem se rozhodla napsat pár programových grantů a žádosti o finanční podporu, tak abych výzkum uskutečnila podle své představy. Abych vyvážila to co jsem si od dívek brala, vlastní participací. Poskytla jsem jim prostor pro sebevyjádření a celkové zpestření dosavadní životní zkušenosti.