Ve školním roce 2009/2010 dostala skupina gymnazistů, 3. ročníku za úkol přinést si fotografie někoho z rodiny, kdo je jejich vzorem a s kým by se chtěli v rámci technického cičení v programu GIMP prolnout.

Úkol: PŘINES SVOU A DALŠÍ FOTOGRAFII S KTEROU SE CHCEŠ PROLNOUT.

2009 - vzory