Anotace projektu:
Pracovně jsem projekt nazvala jako manuál pro hledání rodinných vazeb a charakteru emocí, studiem výtvarných postupů a tvůrčích činností dívek z Výchovného ústavu Kostomlaty skrz umění 20. a 21. století ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Cílová skupina:
Podařilo se komplexně pracovat s otevřenou skupinou dívek a to ve dvou věkových skupinách. První byly žákyně základní školy a druhou skupinu tvořily dívky, které navštěvují učební obor. Věk se pohyboval mezi 15 až 18 rokem.

Aktivity projektu:
Dívky během 2 měsíců navštívily Národní galerii v Praze, sbírku 19., 20. a 21. století, kde měly možnost pracovat v multimediální učebně, která je vybavena počítači a digitálními fotoaparáty. Vzdělávací program projektu TRANSFORMACE EXPRESE byl vystavěn tak, aby dívky vstoupily do prostoru galerie a měly možnost se konfrontovat s díly našich předních umělců 20. století. Pracovaly s digitálním foťákem a to každá z nich a zcela samostatně. Naučily se orientovat ve struktuře složek při tvůrčí práci s digitální fotografií. Během programu zcela zapomínaly na pro ně tak důležité potřeby, kterým je kouření, pití a toaletu.
Program je oslovil a potvrdil potenciál v možnosti ovlivnit problematickou skupinu mladých dívek současnou technikou, kterou využily tvůrčím způsobem. Za přínosné považuji a také dívky ocenily, virtuální setkání pro ně s významnou osobností. Virtuální zážitek zprostředkovaný digitální technikou a vedením jim poskyt cennou zkušenost na kterou by rády navázaly.

Návštěvy byly rozděleny do 5 bloků s předem připravenou aktivitou, která aktivně směřovala k základnímu zvládnutí grafického freewaru a ovládání digitální techniky. Jednalo se o typ umělecky vedeného projektu (Art LED Research) s cílem získat data pro uskutečňovaný výzkum - viz. kategorie výzkum.


1.) návštěva Národní galerie – 17. 2. 2010 – POPOVÁ HVĚZDA / VZOR
2.) návštěva Národní galerie – 22. 2. 2010 – EXPRESIONISMUS / ČTENÁŘ DOSTOJEVSKÉHO
3.) návštěva Národní galerie – 16. 3. 2010 – ÚZKOST / EFEKT
4.) návštěva Národní galerie – 23. 3. 2010 – SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
5.) návštěva Národní galerie – 30. 3. 2010 – CTNOST A NEŘEST / STOPY – OTISKY

17. 2. 2010 – POPOVÁ HVĚZDA / VZOR

Dívky navštívily Národní galerii v Praze poprvé. Vyjely se skleněným výtahem do 5. patra, kde si prohlédly výstavu NG 333 a sešly do přízemí malé dvorany - digitální laboratoře, kde jsem je základně seznámila s prostředím freewarového programu GIMP, strukturou složek, společným diskem, který jsme využívaly k práci (pravidla) a základně je seznámila s používáním digitálního fotoaparátu. Zadala jsem jim úkol - vyfotit se, stáhnout fotografie do PC, do předem určené složky a potom si vybranou fotografii otevřít v programu GIMP. Druhá fáze tvůrčího dopoledne byla: najít na Internetu fotografii sympatické osobnosti, zpěvačky, zpěváka, modelky... V programu GIMP dívky spojily obě fotografie, naučily se pracovat s vrstvou a progumovat jednotlivé části tak, aby podle nich vzniklo to nejlepší spojení. Naučily se uložit upravenou montáž (sloučit vrstvy, tak aby byla fotografie publikovatelná) a samy od sebe si přetáhly takto upravené fotografie na své profily serveru www.lide.cz (např.: http://profil.lide.cz/LadysS-BrOwn/profil/).

22. 2. 2010 – EXPRESIONISMUS / EMIL FILLA – ČTENÁŘ DOSTOJEVSKÉHO

Druhá návštěva byla koncipována a sestavena, tak aby vzdělávací aktivitou dostaly dívky možnost pracovat intenzivně s barevnými efekty a filtry grafického programu GIMP a nebyla to prázdná, efektní nahodilost. Objednala jsem v rámci grantového financovaní projektu pro dívky komentovanou prohlídku lektorky Národní galerie, která zkrátila běžnou komentovanou prohlídku českého a světového expresionismu. Dívky naslouchaly a i vstupovaly do dějů představených obrazů Edvarda Muncha, Egona Schieleho a Emila Filly. Přesně si vzpomínám na okamžik, kdy lektorka navazovala komunikaci a interakci u obrazu Tanec na břehu jezera a kolem procházela školní skupina italských turistů. Dívky byly zcela konsternovány přítomností krásných Italů, které znají z TV. Po analýze a dopátrání se symboliky barev jsme se vrátily do počítačové učebny, kde se pokusily hledat vlastní výraz – expresi pro zneklidňující pocit. Nejdříve se pokusily identifikovat zmíněný pocit, najít něco, co je straší, co je zneklidňuje, po čem jim jde mráz po zádech. Naučily se používat stativ, fotit na samospoušť a v programu GIMP upravovat barvy pomocí křivek a filtrů. Opět skoro okamžitě po uložení finálního obrazu proběhlo masové vkládání digitálních obrazů na server lide.cz.

16. 3. 2010 – ÚZKOST / EFEKT

Třetí workshop byl o podrobnějším seznámení s filtry v programu GIMP. Dívky si nejdříve prohlédly ve stálé sbírce sochu Úzkosti od našeho významného, kubistického sochaře Otto Gutfreunda, která je jednou z prvních kubistických soch na světe. V digitální laboratoři se pak pomocí různých drapérií dívky zahalovaly jako socha Úzkost. Vzájemně se fotografovaly a pokoušely se najít  anebo definovat pocit úzkosti. V programu GIMP pak oblast drapérie označily lasem, zkopírovaly do další vrstvy obrazu, kterou filtrovaly pomocí nejrůznějších efektů. Vrátily se i k úpravě a korekci barev a předchozí práci si samy zopakovaly.


23. 3. 2010 – SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

Další, poslední tvůrčí aktivita se vracela k prvnímu úkolu - montáži. Dívky už byly vybaveny základní zkušeností a představou, co ony samy můžou vytvořit a virtuálně si vyprojektovat. Pokusily se cíleně najít si osobnost s kterou se touží setkat nebo do ní proniknout. Pomocí všech jim dostupných metod vznikla práce, která odhaluje jejich zájmy a zároveň citlivě reflektuje vnitřní nespokojenosti. Ze setkání si dívky odnesly fotografii, kterou nadšeně prezentovaly svým kamarádkám v ústavu.


30. 3. 2010 – SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ II

Všichni jsme věděly, že je to naposled. Bylo nám všem podivně. Přála jsem si, aby dívky vytvořily něco, co tento stav nějakým způsobem zaznamená. Otiskly do posledního sezení vlastní pocity. Hledaly ctnosti/dobro versus neřesti/zlo a zároveň se pokoušely uchopit jednotlivé sentence v souvislosti s pohledem na vlastní rodinu a přátele. Práce s digitální fotografií využívala všechny dostupné, nastudované nástroje programu GIMP na úpravu fotografií.

 

NG - práce v digitální laboratoři

Vystavené tisky (formát 50 x 40 cm)

Vystavené tisky (formát 70 x 50 cm)