Shrnutí - prognóza

Kritické zhodnocení celkového projektu

Zásadní problémy s realizací projektu nebyly. Dívky pracovaly bystře, práce je bavila. Významným, neplánovaným momentem byl okamžik, kdy dívky úkoly, což byly montáže z vlastních fotografií a reakce na díla umělců okamžitě on-line nahrávaly na vlastní profily portálu www.lide.cz. Své upravené digitální fotografie a montáže, které během projektu vytvořily nechaly sdílet ostatními. Je skvělé, že projekt se mohl účastnit kontaktáže s jejich blízkými nebo kamarády, on-line. Samy se předvedly a vystavily vlastní tvůrčí prací. Myslím, že v tomto okamžiku byly na sebe velmi hrdé a vážily si samy sebe.

 

Mladší dívky měly problém, když měly možnost volby. Nejtěžší pro ně byla filtrace. Myslím, že kdyby se studie vyvíjela dál, ubírala by se směrem, jak je naučit filtrovat a to asi cokoliv s čím mají problém (přátelé, drogy, násilí). Volba dobra a zla, bez patetického moralizování. Uvědomila jsem si, že některé výrazy právě z oblasti dobra a zla, by samostatně potřebovaly současný upgrade, tak aby například dívky z tohoto typu instituce, výrazu rozuměly.

Dívky vyplnily dotazníky, kde měly napsat, co je napadne, jak rozumí jednotlivým výrazům.

 

Závěr

Projekt Transformace exprese se povedl a stále pokračuje. Na podzim 2010 je naplánovaná výstava z výstupů, které dívky vytvořily v Národní galerii v Praze a zároveň analogické postupy, které vzniknou ex post anebo vznikly jako příprava ještě před výjezdy do Prahy. Bylo by užitečné důsledně sledovat další vývoj, jak dívky se zkušeností naloží a pokud to půjde budu se snažit proces mapovat tak, aby studie a výzkum vlivu současných technologií, které se použijí tvůrčím způsobem byl aplikovatelný při hledání problematických defektů a napomohl jejich potlačení.

 

V Teplicích 26. 4. 2010 - RM