VÝSTAVA - TRANSFORMACE EXPRESE

Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci vás srdečně zve na V Ý S T A V U

RADKA MÜLLEROVÁ
ve spolupráci s Výchovným ústavem a dětským domovem v Kostomlatech pod Milešovkou

TRANSFORMACE EXPRESE

22.10. - 7.11.2010
pondělí a středa
9:00 - 17:00

Ve Světci zahájí Transformaci exprese
21.10. 10 10:28
iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice
Pod názvem Transformace exprese bude v Galerii Vojtěcha Preissiga ve Světci v pátek 22. října v 17 hodin zahájena výstava souhrnné práce - fotografie, montáže, malby a instalace z projektu, která je součástí výzkumné, doktorské práce MgA. Radky Müllerové. Ta vzniká na Akademii výtvarných umění v Praze ve spolupráci s Výchovným ústavem a dětským domovem v Kostomlatech pod Milešovkou.
Sama autorka k výstavě dodává: "Intenzivně spolupracuji s Výchovným ústavem v Kostomlatech na velmi zajímavé studii Dosah a vliv POPu na teenagery, kde zkoumám vliv masmédií, sociálních sítí a současné digitální techniky na dívky z velmi nepřizpůsobivého, sociálního prostředí. Společně s dívkami podnikám výjezdy do Národní galerie v Praze, kde v multimediální laboratoři transformují vlastní emoce a konfrontují je s vybranými díly našich nebo světových umělců. Během návštěv se naučily, pokud to neuměly, pracovat s digitálním foťákem, pracovat s grafickým programem GIMP a díky tomu měly možnost setkat se s jejich vzorem, kterým byl například zpěvák ze Super Star nebo oblíbený zpěvák jejich bulharského dealera drog.Digitální výstupy, které v Národní galerii vznikly budou vytištěny, adjustovány a prezentovány v klasické podobě jako výstava digitálních obrazů. Součástí studie je i samotná vernisáž. Dívky se na ní, díky sponzorskému daru oblékly a já se osobně velmi těším na změnu nejen vizuální, ale i vnitřní... Uvidí svá díla v konfrontaci s ostatními a to ve skutečné galerii, která se pokusí představit jejich díla podobně, jak to činní galerie a muzea v případě Art brut. Myslím, že se odehraje něco velkolepě intimního, co by mohlo zasáhnout jejich vnitřní svět a současným způsobem ovlivnit jejich motivaci k sociálně přijatelným nárokům jak pro ně samotné, tak ke společnosti vůbec."