CENA NADACE ERSTE

Projekt TRANSFORMACE EXPRESE za AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE prošel formálním hodnocením a má tedy šanci získat cenu. (leden 2011)

http://erstestiftung.org/integration-award-apply/Cz/

http://erstestiftung.org/integration-award-apply/wp-content/uploads/2010/12/WWYC-New.gif

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci má za cíl zviditelnit a odměnit organizace z veřejného a neziskového sektoru, které přispívají ke společenské integraci znevýhodněných lidí.

Jednou za dva roky je cena udělována kreativním sociálně-integračním projektům, které přinesly viditelnou změnu do života příjemců pomoci. Cena je otevřena zájemcům z veřejného sektoru a občanské společnosti, soukromým iniciativám, náboženským společenstvím a médiím.

Celkem 610 000 Euro je určených pro:

  • 30 vítězných projektů
  • dvě zvláštní ceny poroty
  • Cenu praktikujících (cena udělená samotnými oceněnými organizacemi)
  • Cenu za dobrou správu (good governance)

Další přínosy pro vítězné projekty a projekty v užším výběru

  • členství v Social Integration Network (www.socialintegration.org/network)
  • regionální uznání
  • PR a zviditelnění v médiích
  • členství v iniciativě ACCESS, která propaguje nevládní neziskové organizace a projekty v prostředí podnikatelského sektoru
  • propagační film pro prvních 15 vítězných projektů
RadkaMullerova_Formular_cs_CZ.pdf (6 MB)