VLIV A VZORY

Velké problémy světa lze řešit tak, že se věnujeme jejich malým počátkům.
Lao-c´, Tao te ťing

Web, který prezentuje doktorskou práci Radky Müllerové na Akademii výtvarných umění v Praze, v Intermediální škole Prof. Milana Knížáka, který je zároveň školitelem.
Práce je na téma: DOSAH A VLIV POPU NA TEENAGERY a zkoumá dosah popu v identifikaci vzorů, pravidel a tabu. Studie zahrnuje sociálně znevýhodněnou skupinu dívek z výchovného ústavu a zároveň i skupinu středoškoláků, které učí na gymnáziu, kde vznikla první spolupráce s žáky.

Radka Müllerová dodává: „S nárůstem požadavků mladistvých na své tělo, masírováni mediálním světem reklam jsem měla v rámci vyučování na gymnáziu možnost propojit výuku výtvarné výchovy s IVT. Zjistila jsem, že řada žáků je velmi schopná promítnout se do pomyslného světa mediální nadreality a díky montáži a vlastní sebereflexi sestoupí zpátky bez jakékoliv psychické újmy. Tento velmi pozitivní moment mě nadchnul a chtěla jsem ověřit jeho preventivní účinek u sociálně znevýhodněné skupiny. To, co běžně používají teenageři na středních školách, chtějí stejně tak používat skupiny dětí zařazené né vlastní vinou do systému ústavní výchovy. To, co je ve škole, se zásadně neliší. Jinak je to s volným časem. Dívky z ústavu nemají možnost trávit ani desetinu volného času u počítače, tak jako jejich vrstevníci ze běžné rodiny. Rády by komunikovaly s rodinou a přáteli. Technické parametry a finanční situace to ovšem nedovoluje. Studie inovativním způsobem zapojuje skupinu dívek z výchovného ústavu do tvůrčí, participační metody výzkumu, kdy vzniká nejen výpovědní hodnota získaných dat, ale i výtvarné práce, které napomáhají v prevenci patologických jevů, jakým je např. drogová závislost anebo prostituce.